Van risico tot kans
From risk to opportunity

Ons beleid m.b.t. Covid-19 en Communicatie

Ondanks de situatie rond Covid-19 staan wij normaal tot uw beschikking, maar dan wel met enkele aanpassingen.

Wij ondersteunen en volgen alle richtlijnen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), en buitenlandse overheidsmaatregelen indien van toepassing.

Persoonlijke besprekingen zijn momenteel mogelijk op ons adres, waar wij social distancing en hygiëneregels in acht nemen, of op uw locatie als u de nodige maatregelen neemt. Vooral voor kennismakingsgesprekken en eerste bespreking na opdracht hebben wij een lichte voorkeur om elkaar te ontmoeten, mits dit op verantwoorde wijze kan.

Uitzonderingen zijn landen of gebieden waarvoor, op basis van gegevens m.b.t. huidige uitbraken “Code Oranje” of hoger is uitgevaardigd.

Voor vervolgcontacten na een opdracht gebruiken wij in de regel communicatie op afstand. Communicatie-apps zoals Skype, Zoom, WhatsApp videochat en andere vormen zijn beschikbaar en vergen nauwelijks voorbereiding of installatie.

Ter bescherming van uw en onze privacy gebruiken wij geen 5G of media die vermoedelijk door bedrijven/overheden in bepaalde landen met dubieuze bedoelingen kunnen worden gemonitord. 

Wij communiceren niet met u via controversiële platforms. Bij aankoop van onze hard- en software tellen uw en onze veiligheid en de vertrouwelijkheid van de tussen ons uitgewisselde informatie zwaarder mee dan de prijs.