Van risico tot kans
From risk to opportunity

Onze dienstverlening

Doordat wij een kleine en flexibele organisatie zijn, is er voor ons geen noodzaak om vastliggende service concepten op de plank te hebben liggen. Wel kunnen wij ons voorstellen dat de begrippen waar wij naar verwijzen voor sommigen nogal abstract zijn. 

Om die reden geven wij een niet-limitatieve lijst van diensten die wij onze cliënten aanbieden.

Onderwerp

Wat wij doen

Voor wie bestemd

Klankborden en Quick scan


Wij vormen ons eerst een beeld van de onderneming/website i.v.m. risico’s, en brengen de bestaande en nog ontbrekende bescherming daartegen door algemene voorwaarden, procedures en verzekering in beeld. Na analyse maken wij een kort rapport, met advies en/of verwijzing.

Startende bedrijven

Webshops

ZZP & MKB

Aansprakelijkheids-scan

Een diepere analyse van algemene, dienst- en product-gerelateerde risico's dat de onderneming  aansprakelijk gesteld kan worden. We kijken naar scenario’s, de verwachte impact en weging van relatieve risico’s. Dit leggen wij vast in een handzaam rapport met een meestal een top-drie van zaken die er voor ons uitspringen, en van risico's door het bedrijf zelf kunnen worden verminderd.  

ZZP & MKB

Grotere bedrijven

Exporterende bedrijven

Contractuele risico’s

Doornemen hoe voorwaarden, contracten, e.d. opgesteld zijn maar ook hoe ze in de praktijk worden ingezet. Gekeken wordt ook naar risico's vanuit de leveranciers en/of klanten. Dit kan afgerond worden in een meeting maar ook kunnen wij een rapport met aanbevelingen uitbrengen

ZZP & MKB

Grotere bedrijven

Exporterende bedrijven

Productaansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrisico’s m.b.t. product(en), incl. alle processen van ontwerp tot after-sales. Desgewenst nemen wij de rol op ons van "Devil's advocate". Beoordeling van product files en commerciële dossiers, met oog op de "discoverability" als er iets fout gaat. Inkooprisico. Scenario’s en mogelijke impact. Rapport met aanbevelingen.

MKB,

Grotere bedrijven

Exporterende bedrijven Internationale business

Product Recall (terugroepacties) 

Non-compliance problemen m.b.t. producten (ingrediënten, productveiligheid, blokkeren bij import etc.)

Doornemen van de producten, identificatie, tracking & tracing, bestaande recall-plannen, samenhang met supply chain, en case simulatie. Mondeling advies, kan ook in de vorm van interne workshops en/of in een schriftelijke rapportage.   

Deelnemen in recall-crisisteam van de cliënt als er een recall aan de orde is. 

Alle bedrijven die producten fabriceren of verhandelen, ook in geval van business-to-business. 

Food en non-food.

Claims en B2B   geschillen

 

Adviseren bij bepalen en controleren van de   strategie. Samenwerking stakeholders, bijv. verzekeraars. Selectie en  aansturing van externen zoals advocaten. Volledig aangepast aan de behoefte. Cliënt bepaalt zelf onze rol.

ZZP, MKB, Middelgrote ondernemingen, Export,  Internationale business

 

Amerikaanse   claims / litigation  management

Advies eerste actie bij claim in of vanuit de VS. Selectie en aansturen van de advocaat. Vertaalslag van praktijk naar juridisch en omgekeerd. Begeleiding van cliënt in alle aspecten.

Ook: sparren of interne workshops over de zin en onzin van de vrees voor Amerikaanse claims (dit is al jaren een van onze specialismen!)

Bedrijven die zakendoen (direct of indirect!) met de Verenigde Staten


Tot slot: wroeten in archieven!

U kunt bij ons terecht voor een nogal unieke service: Verzekerings-archeologie. Dit is vooral van groot belang voor bedrijven die al meer dan 20 jaar actief zijn. Deze dienst kan voorkomen dat honderdduizenden Euro's (of meer!) aan aansprakelijkheidsdekking, die u misschien ooit nog nodig heeft voor asbest- of milieuclaims, voor altijd verloren gaat. 

In onze speciale informatiefolder (klik hier)  vindt u meer info hierover. 

Verzekeringsarcheologie


Black Stallion B.V.
Beemd 1
2831 XH Gouderak

tel.:     +31 (0)6 2471 6388

mail:    jacques@blackstallion-nl.nl 

Inschrijvingsnummer KVK 68266618
BTW-nummer    NL8573.67.328.B01

© 2020, Black Stallion B.V.

Deze website is gemaakt met Hostnet Website Maker